Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Aktuālais

kategorijas
Enerģētiskā nabadzībaEnergoplānošana

Ilgtspējīgi reģioni darbībā

FEDARENE (Eiropas reģionālo enerģētikas un vides aģentūru federācija) ir publicējusi ziņojumu “Ilgtspējīgi reģioni darbībā” (“Sustainable Regions in Action: A Visionary Blueprint for Europe’s Energy Future”).

Energoplānošana

Kā labāk izplānot pasākuma ieviešanu? Ceļa kartes veidošana 

Daudzas pašvaldības Latvijā un Eiropā ir jau izstrādājušas savus ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus (SECAP). Tomēr bieži pašvaldībām tieši uzsākt īstenot pasākumus ir lielākais izaicinājums.   Lai atvieglotu pašvaldību darbinieku darbu, OwnYourSECAP projekta ietvaros esam...

EnergoefektivitāteEnergoplānošanaPielāgošanās klimata pārmaiņām

Vienkāršs atbalsta rīks pašvaldībām pasākumu plānošanā

Līdz šim lielākā daļa pašvaldību izstrādā savus Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus, piesaistot konsultantus, un pašvaldības darbinieki bieži nav tieši iesaistīti plāna izstrādes procesā. Tā rezultātā pašvaldības vadība un darbinieki nejūtas kā plāna “īpašnieki”,...

Energoefektivitāte

Padomi siltumenerģijas taupīšanai

Kopumā apkures, ventilācijas un kondicionēšanas (AVK) sistēmas sastāda aptuveni 40-60% no kopējā enerģijas patēriņa birojos. Līdz ar to, ietaupot apkurei nepieciešamo siltumenerģiju, var panākt būtisku enerģijas un izmaksu samazinājumu. Daži padomi, kā ietaupīt siltumenerģiju: Izmantojiet...

EnergoefektivitāteEnergoplānošana

Enerģijas taupīšana birojos un ofisos brīvdienās

Izslēdzot datorus un gaismas un nogriežot apkuri tukšajā birojā līdz minimumam, mēs varam ietaupīt ievērojamu enerģijas daudzumu un līdz ar to arī samazināt izmaksas par elektrību un siltumu jebkurās brīvdienās!

Energoplānošana

#2 OwnYourSECAP jaunumu lapa

Projekta OwnYourSECAP jaunumi Pirmais OwnYourSECAP projekta gads ir jau pagājis, un zemāk dots neliels atskats uz to, ko projekta pirmajā gada esam padarījuši. Atgādinājumam: 2022. gada septembrī Ekodoma uzsāka Eiropas Savienības programmas “LIFE” līdzfinansēto projektu...

Energoefektivitāte

Padomi enerģijas taupīšanā apgaismojumam!

Elektroenerģijas patēriņš apgaismojumam biroja tipa ēkās sastāda  vidēji 15 – 30% no kopējā elektroenerģijas patēriņa ēkā. Uzstādot energoefektīvus apgaismojuma risinājumus elektroenerģijas patēriņu var būtiski samazināt!

Rūpniecības sektors

Plašāki ieguvumi no energoefektvitātes rūpniecības sektorā

Spēcīgs rūpniecības sektors ir valsts ekonomiskās izaugsmes pamats. Eiropas zaļais kurss ir izvirzījis mērķi sasniegt nulles neto emisijas līdz 2050.gadam, un arī rūpniecības sektoram, ir jākļūst energoefektīvam, modernam un balstītam uz tīras enerģijas izmantošanu visā...

Energoplānošana

#1 OwnYourSECAP jaunumu lapa

Veicinot enerģētikas un klimata rīcības plānu piederību pašvaldībām! OwnYourSECAP projekta mērķis ir palīdzēt pašvaldībām ne tikai izstrādāt, bet arī ieviest savus ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus (IEKRP). Mērķis ir panākt, ka Ilgtspējīgas enerģētikas un...

Enerģētiskā nabadzībaPielāgošanās klimata pārmaiņām

Pielāgošanās un enerģētiskās nabadzības aspekti enerģētikas plānošanā

Vadlīnijas pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumu integrācijai ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānos (izstrādātas projekta Compete4SECAP ietvaros). Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) ir izstrādājuši “Vadlīnijas enerģētiskās nabadzības novērtēšanai”.

Kontakti

SIA “Ekodoma”
Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010
+371 6732 3212
platforma@ekodoma.lv
Mājaslapa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības programmas Life saskaņā ar granta līgumu nr. 101077109. Visu atbildību par platformas saturu uzņemas projekta OwnYourSECAP konsorcijs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram