Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Aktuālais

Energoefektivitāte

Padomi siltumenerģijas taupīšanai

Kopumā apkures, ventilācijas un kondicionēšanas (AVK) sistēmas sastāda aptuveni 40-60% no kopējā enerģijas patēriņa birojos. Līdz ar to, ietaupot apkurei nepieciešamo siltumenerģiju, var panākt būtisku enerģijas un izmaksu samazinājumu. Daži padomi, kā ietaupīt siltumenerģiju: Izmantojiet...

EnergoefektivitāteEnergoplānošana

Enerģijas taupīšana birojos un ofisos brīvdienās

Izslēdzot datorus un gaismas un nogriežot apkuri tukšajā birojā līdz minimumam, mēs varam ietaupīt ievērojamu enerģijas daudzumu un līdz ar to arī samazināt izmaksas par elektrību un siltumu jebkurās brīvdienās!

Energoefektivitāte

Padomi enerģijas taupīšanā apgaismojumam!

Elektroenerģijas patēriņš apgaismojumam biroja tipa ēkās sastāda  vidēji 15 – 30% no kopējā elektroenerģijas patēriņa ēkā. Uzstādot energoefektīvus apgaismojuma risinājumus elektroenerģijas patēriņu var būtiski samazināt!

Rūpniecības sektors

Plašāki ieguvumi no energoefektvitātes rūpniecības sektorā

Spēcīgs rūpniecības sektors ir valsts ekonomiskās izaugsmes pamats. Eiropas zaļais kurss ir izvirzījis mērķi sasniegt nulles neto emisijas līdz 2050.gadam, un arī rūpniecības sektoram, ir jākļūst energoefektīvam, modernam un balstītam uz tīras enerģijas izmantošanu visā...

Enerģētiskā nabadzībaPielāgošanās klimata pārmaiņām

Pielāgošanās un enerģētiskās nabadzības aspekti enerģētikas plānošanā

Vadlīnijas pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumu integrācijai ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānos (izstrādātas projekta Compete4SECAP ietvaros). Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) ir izstrādājuši “Vadlīnijas enerģētiskās nabadzības novērtēšanai”.

Kontakti

SIA “Ekodoma”
Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010
+371 6732 3212
platforma@ekodoma.lv
Mājaslapa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības programmas Life saskaņā ar granta līgumu nr. 101077109. Visu atbildību par platformas saturu uzņemas projekta OwnYourSECAP konsorcijs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram