Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Lai uzsāktu energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā, ir jāsāk ar enerģijas patēriņa datu apkopošanu un analīzi, lai noteiktu galvenos patēriņa avotus un identificētu iespējas to samazināšanai. 

Pēc tam ir svarīgi sagatavot nepieciešamo energopārvaldības sistēmas dokumentāciju, kurā tiek definēti gan atbildīgie, gan mērķi, gan rīcības un to īstenošanas grafiks, kā arī citi svarīgi priekšnosacījumi, lai šī sistēma efektīvi funkcionētu.  

Galvenais elements ir iesaistīt pašvaldības darbiniekus un citas iesaistītās puses, lai nodrošinātu atbalstu un sadarbību energoefektivitātes pasākumu īstenošanā un sasniegtu ilgtermiņa energoefektivitātes mērķus. 

Kontakti

SIA “Ekodoma”
Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010
+371 6732 3212
platforma@ekodoma.lv
Mājaslapa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības programmas Life saskaņā ar granta līgumu nr. 101077109. Visu atbildību par platformas saturu uzņemas projekta OwnYourSECAP konsorcijs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram