Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

OwnYourSECAP #8 seminārs – SECAP pasākumu ieviešana

15.12.2023
Kultūras centrs “Ulbrokas pērle”
energopārvaldības seminārs

Par pasākumu

Deviņu novadu energopārvaldnieki un pašvaldību pārstāvji kopā ar SIA "Ekodoma" pārstāvjiem tikās 2023. gada noslēdzošajā OwnYourSECAP klātienes pasākumā Ropažu novada kultūras centrā “Ulbrokas pērle”.

Pasākuma programma

Pasākumā dalībnieki atskatījās gan uz to, kas padarīts 2023. gadā, gan kādi mērķi katram ir 2024. gadam. Papildus semināra laikā diskutējām par energopārvaldības sistēmas ieviešanu vienas ēkas līmenī un visas pašvaldības līmenī.

Balstoties uz notikušajām diskusijām un viedokļu apmaiņu, te būs ĪSS APKOPOJUMS par to, kāda ir energopārvaldība ēkas līmenī:

Mērķis:
- Ēkā sistemātiski samazināt enerģijas patēriņu, nemazinot komfortu!
- Enerģijas patēriņa datu vadīšanu sasaistīt ar finansējumu nākamā gada budžetā.

Iesaistītās puses:
- Ēkas lietotāji, kuru paradumus ietekmē ēkas atbildīgais darbinieks saimniecības jautājumos.
- Ēkas atbildīgais darbinieks saimniecības jautājumos, kuram uzdevumus dod iestādes vadītājs/-a.
- Iestādes vadītājs/-a, kurai uzdevumus dod pašvaldības vadītājs (izpilddirektors) un/vai energopārvaldis.
- Pašvaldības vadītājs (izpilddirektors) / energopārvaldis (impulsa devējs).

Uzdevumi:
- Veikt uzskaiti, sagatavot vadlīnijas, instrukcijas kurinātājiem (nosaka pašvaldības vadītājs (izpilddirektors) / energopārvaldis un iestādes vadītājs/-a).
- Izpilddirektors izdod rīkojumu iestādes vadītajam/-ai.
- Nopirkt termometrus (katrai ēkai) un/vai nodrošināt attālinātās iekštelpas temperatūras nolasīšanu temperatūras noturēšanai (20-21°C).
- Stiprināt iestādes vadītāju kompetenci.

Pienākumi un atbildības:
- Atbilstība normatīvajiem aktiem (atbildīgais: iestādes vadītājs/-a).
- Ēkas apsaimniekošana (atbildīgie: atbildīgais darbinieks saimniecības jautājumos un iestādes vadītājs/-a).
- Ēkas atbildīgā darbinieka saimniecības jautājumos amata apraksts, iekļaujot tādus darbus kā ievadīt un pārbaudīt datus, regulēt (ja iespējams), apsaimniekot un iziet apmācības (atbildīgais: pašvaldības vadītājs / energopārvaldis).
- Lietot ēku pēc labākās sirdsapziņas (atbildīgie: ēkas lietotāji).
- Informēt ēkas lietotājus (atbildīgais: atbildīgais darbinieks saimniecības jautājumos).
- Identificēt gan nelielās (uzvedības maiņas), gan lielākus finanšu resursus prasošās rīcības (atbildīgais: atbildīgais darbinieks saimniecības jautājumos).


Energopārvaldības sistēmas ieviešana pašvaldības līmenī: ir nedaudz sarežģītāk, jo ir vairāk iesaistīto pušu, bet te būs īss apkopojums arī par to.

Mērķis:
- Nodrošināt sistemātisku enerģijas patēriņa samazināšanu, nemazinot komfortu!
- Tiekties pretī centralizētajiem risinājumiem un pakalpojumiem.

Iesaistītās puses:
- Energopārvaldis apkopo un analizē datus, ko nodod izpilddirektoram tālākai rīcībai, kā arī izvērtē energoefektivitātes pasākumus.
- Iestādes vadītājs/-a atbildi par energopārvaldības ieviešanu savā iestādē / ēkā atbilstoši izpilddirektora uzdotajam uzdevumam.
- Pašvaldības augstākā vadība (dome) dod rīkojumu ieviest energopārvaldības sistēmu pašvaldībā
- Izpilddirektors/-e izpilda domes lēmumus.
- Komunālā / īpašumu pārvalde (pašvaldības līmenī) pilda izpilddirektora deleģētos pienākumus (tie jāiestrādā arī pārvaldes / departamenta / nodaļas nolikumā).
- Finanšu pārvalde pilda izpilddirektora deleģētos pienākumus (tie jāiestrādā arī pārvaldes / departamenta / nodaļas nolikumā).
- Kapitālsabiedrības pilda izpilddirektora deleģētos pienākumus (tie jāiestrādā arī to nolikumos).
- Pašvaldības darbinieki (arī lietotāji) pilda to, kas iekļauts viņu amatu aprakstos, kā arī izmanto ēkas atbilstoši labākajai sirdsapziņai.
- Iedzīvotāju paradumus ietekmē pašvaldības darbinieki.
- Pagastu / apvienību pārvaldes ir atbildīgas par energopārvaldības ieviešanu savā teritorijā.
- Pakalpojumu ieviesēji un sniedzēji pilda tiem uzliktos pienākumus, ņemot vērā energopārvaldības pamatprincipus.  Foto no pasākuma

  Kontakti

  SIA “Ekodoma”
  Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010
  +371 6732 3212
  platforma@ekodoma.lv
  Mājaslapa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības programmas Life saskaņā ar granta līgumu nr. 101077109. Visu atbildību par platformas saturu uzņemas projekta OwnYourSECAP konsorcijs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram