Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

OwnYourSECAP #3 seminārs – pielāgošanās klimata pārmaiņām

5.04.2023
Online

Par pasākumu


2023.gada 5.aprīlī notika trešais OwnYourSECAP projekta seminārs, un šajā reizē pieskārāmies jautājumiem, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām tēmu.

Seminārā uzstājās Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāves Kristīne Zommere-Rotčenkova, Līga Platace un Indra Levite ar aktuālo likumdošanu pielāgošanās jomā, tai skaitā Klimata likuma izstrādi, kā arī informēja par pašvaldību lomu un pienākumiem, kas skar pielāgošanās klimata pārmaiņām tēmu.

LVĢMC pārstāve Dace Gaile klātesošos iepazīstināja ar jaunākajiem datiem un to, kā centrs veic mērījumus, kas ļauj arī sagatavot turpmākās klimata prognozes. LVĢMC ir arī sagatavojis un publicējis katras pašvaldības klimata profilu, kas pieejami šajā mājas lapā:
https://klimats.meteo.lv/pasvaldibu_apskati/

Anda Jēkabsone (Ekodoma) savā stāstījumā vairāk fokusējās uz pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumiem, ko pašvaldības Eiropā īsteno un no kuriem arī Latvijas pašvaldības varētu iedvesmoties. Starp tādiem ir gan zaļo jumtu projekti, gan uzlabotas karstuma viļņu brīdināšanas sistēmas, gan aizsardzības pasākumi no plūdiem un lietus ūdeņu savākšanas sistēmas.

Pasākuma programma

14:00 Ievads
14:05 Aktualitātes pielāgošanās klimata pārmaiņām likumdošanas jomā, reģionu un pašvaldību loma un pienākumi
Kristīne Zommere-Rotčenkova, Līga Platace un Indra Levite, Klimata un enerģētikas ministrija
14:40 Klimata pārmaiņas! Kas mūs sagaida un kur meklēt informāciju?
Dace Gaile, LVĢMC Klimata un skaitliskās modelēšanas nodaļas vadītāja
15:20 Kā pielāgošanos klimata pārmaiņām risina Eiropas pašvaldības. Pieredzes stāsti.
Anda Jēkabsone, SIA Ekodoma
15:50 Jautājumi un nākamās aktivitātes
16:00 Noslēgums


Programma un prezentācijas

Foto no pasākuma

Kontakti

SIA “Ekodoma”
Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010
+371 6732 3212
platforma@ekodoma.lv
Mājaslapa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības programmas Life saskaņā ar granta līgumu nr. 101077109. Visu atbildību par platformas saturu uzņemas projekta OwnYourSECAP konsorcijs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram