Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Darba grupa: enerģētikas un klimata pasākumu virzītājspēks pašvaldībā

August 24, 2023
Liepājas valstspilsētas pašvaldība

Problēma

Liepāja 2022.gada nogalē kļuva par vienu no 100 Eiropas klimatneitrālajām un viedajām misijas pilsētām (vairāk: https://netzerocities.eu/). Misijā iesaistīto pilsētu mērķis ir samazināt savā pilsētas teritorijā radītās CO2 emisijas līdz 2030.gadam par 80-90%.

Liepāja jau 2022.gadā bija sasniegusi 45% CO2 emisiju samazinājumu, salīdzinot ar bāzes gadu, pateicoties dažādiem ar energoefektivitātes paaugstināšanu un plašāku atjaunojamo energoresursu lietojumu saistītiem pasākumiem. Jaunie klimatneitralitātes mērķi ir ļoti ambiciozi, un, protams, aktuālais jautājums ir: kā tos sasniegt?

Risinājums

Lai to izdarītu, Liepāja 2023.gada 24.augustā apstiprināja atjaunoto pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP2030) ar daudz ambiciozākiem pasākumiem un rīcībām. Bet viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir tomēr izveidot tādu organizatorisko struktūru, kas ļauj nodrošināt efektīvu pasākumu plānošanu, ieviešanu un monitoringu. Ir arī skaidrs, ka šādu mērķu sasniegšanā būs turpmāk jāiesaista daudz plašāks loks cilvēku un institūciju gan pašvaldības līmenī, gan starp iesaistītajām pusēm, ieskaitot rūpniecības uzņēmumus, iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus.

Nozīmīgu lomu visā procesā ieņem arī neoficiālā vairāku pašvaldības darbinieku veidotā kodola grupa, kas Liepājā izveidojās jau pirms tā pievienojās 100 viedajām misijas pilsētām. Tajā piedalās 5 speciālisti: projektu vadītājs (klimata pārmaiņu un energoefektivitātes jautājumos), Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja, Vides nodaļas Vides aizsardzības vecākā speciāliste un IT daļas IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja. Grupas sākotnējais mērķis bija vienkopus izvērtēt visā pašvaldībā virzītos projektos, bet papildus tam tā turpmāk arī:

• nodrošinās NetZeroCities nosacījumu ievērošanu un komunikāciju ar iniciatīvas pārstāvjiem;

• veidos kopējo pasākumu ieviešanas monitoringu;

• nodrošinās ikgadēju CO2 emisiju inventarizāciju;

• nodrošinās atgriezenisko saiti ar Vadības un uzraudzības grupu;

• organizēs IEKRP un citu NetZeroCities iniciatīvas dokumentu atjaunošanu / aktualizāciju.

Kontakti

SIA “Ekodoma”
Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010
+371 6732 3212
platforma@ekodoma.lv
Mājaslapa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības programmas Life saskaņā ar granta līgumu nr. 101077109. Visu atbildību par platformas saturu uzņemas projekta OwnYourSECAP konsorcijs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram