Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Fakti un biežāk uzdotie jautājumi

Var ietaupīt 3-8% no enerģijas izmaksām

Nozares pētījumi rāda, ka, ieviešot energopārvaldību un pilnveidojot pašvaldības enerģijas patēriņu sabiedriskajās ēkās, ielu apgaismojumā, sabiedriskajā transportā un pašvaldības autoparkā, var ietaupīt apmēram 3-8% no enerģijas izmaksām. 


Lasīt visu

ISO 50001

2021.gadā jau 62 pašvaldības pasaulē bija saņēmušas ISO 50001 sertifikātu “Energopārvaldības sistēma” 


Lasīt visu

Energopārvaldība pašvaldībām ir obligāta

Energopārvaldības ieviešana Latvijas pašvaldībās ir obligāta no 2023.gada augusta. Skatīt Energoefektivitātes likuma 5. pantu. https://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums 


Lasīt visu

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai uzsāktu energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā, ir jāsāk ar enerģijas patēriņa datu apkopošanu un analīzi, lai noteiktu galvenos patēriņa avotus un identificētu iespējas to samazināšanai. 

Pēc tam ir svarīgi sagatavot nepieciešamo energopārvaldības sistēmas dokumentāciju, kurā tiek definēti gan atbildīgie, gan mērķi, gan rīcības un to īstenošanas grafiks, kā arī citi svarīgi priekšnosacījumi, lai šī sistēma efektīvi funkcionētu.  

Galvenais elements ir iesaistīt pašvaldības darbiniekus un citas iesaistītās puses, lai nodrošinātu atbalstu un sadarbību energoefektivitātes pasākumu īstenošanā un sasniegtu ilgtermiņa energoefektivitātes mērķus. 


Pastāv daudzi iemesli, kāpēc pašvaldībai būtu jāievieš EPS, bet šeit esam minējuši būtiskākos: 

• lai izveidotu skaidru un strukturētu pašvaldības iekšējo enerģētikas pārvaldību, ietverot nepārprotamu lomu un pienākumu sadalījumu; 

• lai būtu pilnīga skaidrība par pašvaldības enerģijas patēriņu un reālā patēriņa samazinājuma iespējām; 

• lai samazinātu enerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas, racionālāk izmantotu resursus un ievērotu spēkā esošās likumdošanas prasības.


ISO 50001 ir starptautisks standarts, kas nosaka prasības enerģijas pārvaldības sistēmai organizācijās, lai uzlabotu energoefektivitāti, samazinātu enerģijas izmaksas un mazinātu vides ietekmi. 


Nav obligāti nepieciešams sertificēt energopārvaldības sistēmas atbilstību ISO 50001 standartam, bet to ir vēlams darīt, lai nodrošinātu pārvaldības sistēmas efektivitāti un darbību ilgtermiņā. Sertifikācija veicinās arī pašvaldības reputāciju un uzticamību. 

Saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 5. pantu pienākums sertificēt energopārvaldības sistēmu ir valstspilsētu pašvaldībām. Citas pašvaldības to var darīt brīvprātīgi.


Kontakti

SIA “Ekodoma”
Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010
+371 6732 3212
platforma@ekodoma.lv
Mājaslapa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības programmas Life saskaņā ar granta līgumu nr. 101077109. Visu atbildību par platformas saturu uzņemas projekta OwnYourSECAP konsorcijs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram