Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pielāgošanās un enerģētiskās nabadzības aspekti enerģētikas plānošanā

2023/2/12

Projekta Compete4SECAP ietvaros tika izstrādātas vadlīnijas pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumu integrācijai ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānos.

Jaunā Globālā Pilsētu mēru pakta pieejas pamatā ir trīs pīlāri, kas vērsti uz aptverošāku un iekļaujošāku rīcību klimata jomā:
• Klimata pārmaiņu mazināšana: mazināt SEG emisijas, ko rada dabas un cilvēku radītie procesi
• Pielāgošanās: sagatavoties klimata pārmaiņu radītajām sekām un pārvarēt tās
• Enerģētiskā nabadzība: nodrošināt uzticamu piekļuvi drošai, cenas ziņā pieejamai un ilgtspējīgai enerģijai

Izstrādātajās vadlīnijās tiek apskatīti pielāgošanās un enerģētiskās nabadzības aspekti.

Vadlīnijas ir pieejamas uzspiežot uz šīs saites vai variet lejupielādēt šī raksta labajā augšējā stūrī.

Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) ir izstrādājuši “Vadlīnijas enerģētiskās nabadzības novērtēšanai”. Vadlīnijas palīdzēs izprast enerģētiskās nabadzības dažādos aspektus un būtību, lai varētu uzsākt informācijas un datu vākšanu, apstrādi un visbeidzot izstrādāt rīcības un pasākumus enerģētiskās nabadzības mazināšanai! 

Vadlīnijas pieejamas angļu valodā. Vadlīnijas atrodamas šajā saitē vai variet lejupielādēt šī raksta labajā augšējā stūrī.


Kontakti

SIA “Ekodoma”
Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010
+371 6732 3212
platforma@ekodoma.lv
Mājaslapa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības programmas Life saskaņā ar granta līgumu nr. 101077109. Visu atbildību par platformas saturu uzņemas projekta OwnYourSECAP konsorcijs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram