Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Vadlīnijas Energopārvaldības sistēmas ieviešanai pašvaldībās

2023/2/12

ES ir izstrādājusi ambiciozu politiku, lai risinātu klimata pārmaiņas, veicinot pilsētvides noturību, atjaunojamās enerģijas un energoefektīvu tehnoloģiju izmantošanu. Enerģijas patēriņš organizācijās rada lielu ietekmi uz vidi, tāpēc energopārvaldības sistēmas loma kļūst svarīgāka. ISO 50001 standarts palīdz organizācijām samazināt enerģijas izmaksas un uzlabot savu energosniegumu. Compete4SECAP projekts palīdz dalībvalstīm sasniegt energoefektivitātes un klimata pārmaiņu mazināšanas mērķus. EPS var uzlabot energoefektivitāti un palielināt atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvaru patēriņā, kā arī veicināt sinerģiju sabiedriskajā sektorā.

Vadlīnijas ir piemērotas jebkurai pašvaldībai, kas ir ieinteresēta ieviest EPS. Tā sniedz informāciju un atbildes par EPS izstrādi un izskaidro visus soļus, lai:

  • pašvaldība zinātu un saprastu ISO 50001 metodoloģiju;
  • izveidotu savu EPS darba grupu;
  • definētu pašvaldības energopolitiku;
  • pareizi sadalītu lomas un pienākumus starp pašvaldības darbiniekiem;
  • motivētu un stimulētu politiķus un administrācijas darbiniekus piedalīties ISO 50001 standarta ieviešanā;
  • pašvaldībai būtu nepieciešamie rīki un zināšanas, lai izstrādātu, ieviestu un uzraudzītu EPS;
  • pašvaldībai būtu nepieciešamās zināšanas, lai iegūtu ISO 50001 sertifikātu.

Vadlīnijas meklē šī raksta labajā augšējā stūrī!


Kontakti

SIA “Ekodoma”
Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010
+371 6732 3212
platforma@ekodoma.lv
Mājaslapa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības programmas Life saskaņā ar granta līgumu nr. 101077109. Visu atbildību par platformas saturu uzņemas projekta OwnYourSECAP konsorcijs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram