Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Pretī jauniem izaicinājumiem
enerģētikas un klimata jomās

Energomarķējums un kāpēc tam pievērst uzmanību

2023/2/12

Energomarķējums vienkāršā un ērtā veidā sniedz informāciju par preču energoefektivitāti. Tas ļauj salīdzināt iekārtas un palīdz izvēlēties savām vajadzībām piemērotāko un izdevīgāko iekārtu. No 2021. gada vairākām preču grupām ir mainīti energomērķējumi. Tas tika darīts, lai pielāgotu marķēšanas sistēmu mūsdienu tirgus situācijai, kad lielākā daļa preču tirgū jau bija ar augstākajām energoefektivitātes klasēm.

Preču grupas, kurām ir ieviests jauns marķējums ir:

  • Mājsaimniecības ledusskapjiem un saldētavām;
  • Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām;
  • Trauku mazgāšanas mašīnām;
  • TV un elektroniskajiem displejiem;
  • Gaismas avotiem (pārejas periods līdz 2023. gada 1. martam).

Laika gaitā, energomarķējumu sistēma tiks uzlabota arī citām preču grupām.

Kādi ir galvenie uzlabojumi energomarķējumā?

  • Svarīgākās izmaiņas ir jaunā energoefektivitātes skala, kas būs robežās no A līdz G līdzšinējās A+ + + līdz D vietā. Tas gan nenozīmē, ka iekārtas pēkšņi kļūs mazāk energoefektīvas. Tas nozīmē tikai to, ka produkti tiek novērtēti, izmantojot jaunu aprēķinu un testēšanas metodiku un energoefektivitātes klašu skalu.
  • Marķējuma augšējā labajā stūrī ir ieviests QR kods, kas nodrošinās tiešu saikni ar Eiropas Komisijas marķējuma datubāzi (EPREL), veicinot pārredzamību un vienkāršojot tirgus uzraudzību valsts iestādēm. Šobrīd EPREL datubāze ir pieejama tikai tām iekārtām, kurām ir mainīts energomarķējums, taču pakāpeniski datubāzē būs pieejama informācija par visām preču grupām, uz kurām attiecas energomarķējuma prasības.
  • Produkta enerģijas patēriņš vairākām preču grupām vairs netiks kā kWh/gadā, bet kā kWh uz 100 darbības cikliem, vai 1000 stundām. 
  • Marķējuma apakšējā daļā ir dažādas piktogrammas, kas informē par izvēlētā produkta īpašībām. Ir gan ieviestas jaunas, gan uzlabotas esošās piktogrammas, lai marķējums būtu vieglāk saprotams.  

Lai atvieglotu jaunā energomarķējuma lietošanu, LABEL 2020 projekta ietvaros, tika izstrādāts rīks patērētājiem “Pārbaudi energoefektivitāti”. Lai to lietotu atliek atvērt https://tool.label2020.eu/lv savā viedtālrunī vai datorā un atlasīt interesējošās iekārtas. Atlasīt preces salīdzināšanai rīkā ir iespējams izmantojot QR kodu uz energomarķējuma, pēc preces nosaukuma, vai atlasot preces pēc to parametriem!

Label2020 ir starptautiska iniciatīva, ko Eiropas Komisija finansē programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, saskaņā ar granta Līgumu Nr. 847062 un kuru koordinē Austrijas Enerģētikas aģentūra. Projekts tiek īstenots 16 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Projekta pārstāvis Latvijā ir SIA “Ekodoma”.


Kontakti

SIA “Ekodoma”
Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010
+371 6732 3212
platforma@ekodoma.lv
Mājaslapa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības programmas Life saskaņā ar granta līgumu nr. 101077109. Visu atbildību par platformas saturu uzņemas projekta OwnYourSECAP konsorcijs, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram